VI FOREBYGGER MOBBING

- derfor er godhet så viktig for oss!

Våre prosjekter om godhet for barn og ungdom starter over hele landet. Målet på sikt er å gi alle elever i 8. trinn vår egen bok (Pay It Forward på norsk, i ung leserutgave) gratis. Boken har vi oversatt slik at den skal passe alle 5 lesenivå i 8. klasse, men vi har forståelse for at elever på lesenivå trinn 1 kan finne boken lang. Vi jobber også med et ekstra lesehefte og vil utgi dette så snart det er på plass. 

Les mer

FORHÅNDSBESTILLING AV BØKER?

Boken Pay It Forward på norsk (i ung leserutgave) vil være tilgjengelig høsten 2018. Vi gleder oss til endelig å kunne gi ut boken og bidra til en god forebygging av mobbing over hele landet. På sikt ønsker vi å jobbe for at våre bøker blir folkefinansiert og gratis for skole og barnehagebarn, men for øyeblikket kan de som ønsker forhåndsbestille og betale for hver bok ved å kontakte oss direkte.

 

Bokpakkene koster kr. 200,- per elev og inkludert bok m/oppgaver, 3 armbånd og gir læreren mulighet til å kjøre spørreundersøkelse før og etter bokprosjekt. Dette for å måle effekten av prosjektet i din klasse.

Ta kontakt her

PIF-bokbilde.jpg

FOLKEFINANSIERT GODHET!

Prosjektene skal på sikt folkefinansieres for å gis gratis til elever. For å nå dette trenger vi deg som giver på avtalegiro med kr 25 per måned. Dette vil gi rom for både prosjekter om godhet i ungdomsskole, barneskole og i barnehager. 

Bøkene og oppgavene våre er skrevet med bakgrunn i forskning på godhet og  den superkraften man får av å gjøre repeterende gode gjerninger. Ved å lære dette tidlig vil dagens mer og mer digitale barn fortsatt være empatiske og tenkende mennesker. Det er faktisk slik at de ikke bare vil lære, men også utføre og ta vare på en viktig tradisjon i norsk historie, nemlig dugnad. Vi ønsker å bringe den gode ånden tilbake

Å lære oss verdien av godhet og glede vil gi barna bedre selvtillit, selvfølelse og et mer inkluderende miljø i skole og barnehage.

 

Bøkene kan dessuten brukes mot læreplanen i skolen. Fag som norsk, samfunnsfag, Krle, arbeidslivsfag (produksjon av varer og tjenester) og sosialt entreprenørskap kan her nevnes som gode alternativer.

HVA GJØR VI?

STEG 4

PROSJEKT &

OPPFØLGING

STEG 1

FORESPØRSEL

NY FORESPØRSEL

STEG 2

VURDERING

STEG 3

SPONSOR

PROSJEKT

1.
Vi mottar mange forespørsler på bøker. Disse håndterer vi fra forespørsel til forespørsel, men hittil har vi klart å svare de fleste positivt på de fleste. Hovedfokus ligger på bøker, app og utvikling av godhet, men vi kan bidra på flere arenaer.

2.
Vi vurderer derfor alltid en forespørsel opp i mot hva vi kan bidra med og til hvilken nytte. Finner vi det spennende lager vi prosjekt.

3.
Første del av prosjektene er å få orden på finansiering. Dette tar vi hånd om ved å kontakte lokale givere, samt lokalt næringsliv. Vi kan f.eks sette i gang en folkefinansiering eller kjøre kampanje på avtalegiro.

4.

Prosjektet er en realitet når pengene er på konto og vi kan ta turen for å dele ut bøker. Vi snakker med elever og lærere om boken, oppgavene, appen og testene. Deretter er det opp til skolen hvordan de legger opp gjennomføringen, men vi følger gjerne opp i etterkant med måling av sannsynlighet for mobbing.

VI HAR MÅL OM Å BIDRA I ALLE LANDETS KOMMUNER

- Stig Morten Kristiansen, daglig leder

REFERANSER FRA PROSJEKT

Vi hadde PIF prosjekt da vi gikk i 8.klasse, rundt juletider. Vi hadde i oppdrag at vi skulle glede noen i en viss periode uten å kreve noe tilbake. Jeg husker at når vi først fikk høre om dette så var det litt forskjellige meninger...

Les mer

Emilie fikk i oppdrag fra læreren å ha et foredrag for tredje gang. De to første gangene var om dansing og om månen. Denne gangen hadde hun lyst til å gjøre noe annerledes. Det er jo stort fokus på mobbing i skolen i disse dager og derfor tenkte...

Les mer

Pay it forward. For to år siden hadde jeg nettopp begynt som kontaktlærer for en god gjeng med åttende-klassinger. Vi jobba med etikk, og vi ønska å lage vårt eget prosjekt ut av det. I stedet for en pakkekalender...

Les mer