VERVEKAMPANJE

-verv faddere og få premie

Vi har startet en vervekampanje for å få flere faddere i ditt lokalmiljø. Du kjenner sikkert mange som kunne tenke seg å hjelpe lokalmiljøet på en enkel og positiv måte. For 200 kroner i året har en fadder sjansen til å påvirke ungdom i løpet av skoleåret i 8. klasse. Prosjektet men støtter gir elevene mer empati og en økt dugnadsånd hos den oppvoksende generasjon. Det beste er at våre faddere gir bøker og prosjekt i den kommunen du eller dere bor i. F.eks vil en ny fadder på Gjøvik gi bøker til en av de 5 ungdomsskolene i byen. Les mer her.

Fyll inn verveskjema så kontakter vi den nye fadderen og bekrefter innmeldingen. Som verver du får bekreftelse på e-post når alt er i orden. Dersom du som verver er under 18 år må vi ha foresattes bekreftelse på e-post.

Vervepremie!
 

For hver fadder man verver får man gavekort på iTunes eller Google Play pålydende 50 kroner. Verdien på gavekort bestemmes av antall faddere vervet. Minimum verdi på gavekort er 150 kroner, noe som tilsvarer 3 faddere. Det er ingen begrensning på antall faddere man kan verve.

PS! Verver man en Bedriftspartner er det verdt minimum 5 bokpakker. Det tilsvarer 250 kroner i gavekort. Les mer om bedriftspartnere her.