Please reload

Siste innlegg

Å gjøre gode gjerninger gjør barn mer populære?

January 3, 2016

1/1
Please reload

Utvalgt innlegg

Å gjøre gode gjerninger gjør barn mer populære?

January 3, 2016

 

Vi gjengir idag en studie gjort ved University of British Columbia ang. mobbing og gode gjerninger. Det er spennende å lese om hvilken effekt det å gjøre gode gjerninger har på oss mennesker. Denne studien gjaldt 9 til 11 åringer, men kunne like gjerne vært gjort på voksne mennesker. En av de viktige tingene man så på var hvordan man kunne få ned mobbing, samt øke empati og det å ta vare på andre. I tillegg målte man hvordan det å gjøre gode gjerninger kunne gjøre noen bedre likt av medelever, noe som viste seg å være det punktet som faktisk økte mest!

 

Så hva gjorde de?
De gikk inn i 19 klasser med 4. og 5. klassinger. Alle elevene ble bedt om å gjøre 3 gode gjerninger eller besøke 3 steder per uke. Gjerningene var enkle, som f.eks å gi mor en klem, dele lunsjen sin med noen eller støvsuge. Etter kun 4 uker testet de alle barna i samme test de gjorde i starten og sammenlignet resultatene. Alle barna hadde bedre humør og var litt gladere.

 

Men, barna som gjorde gode gjerninger hadde blitt betrakelig mye mer åpne til å akseptere medelever. De nevnte flere elever, med navn, som de ville være mere sammen med! Lederen, Kimberly Schonert-Reichl, uttalte at hun trodde de var inne på noe viktig i forbindelse med eksperimentet. Barn i denne aldersgruppen er i en alder der mobbingen blir mer ekstrem, samt at barna blir mer selvopptatte. En økning i aksept blandt medelever vil derfor øke samholdet i klassen og det sosiale liv utenfor skolen.

 

Å være med i eksperimentet medførte snillhet med vilje. Barna måtte planlegge når de skulle gjøre gode gjerninger, og huske å gjøre dem. Lignende eksperimenter med voksne har vist at å være aktiv i å være snill øker gleden hos oss mennesker. Gladere mennesker er også mer hjelpsomme!

 

Det viktigste man ta med seg her er at man ikke trenger universitetsutdannelse for å gjøre dette. Alle kan oppmuntre barn til å gjøre enkle gode gjerninger i hverdagen, eller oppmuntre dem selv.

 

Vi synes det var viktig å dele dette og håper det inspirerer våre lesere til å gjøre sine egne små ting! Les for øvrig gjerne den engelske versjonen.

Please reload

Følg oss
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Arkiv
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square