BOKPROSJEKT

- derfor er godhet så viktig for oss!

INFORMASJONSFILM

Boken "Pay It Forward" lanserte vår organisasjon og er derfor vårt hovedfokus. Den er særdeles viktig i dagens samfunn. Vi vet nå hva et sterkt fokus på snillhet og repetisjon av godhet kan betyr for vår atferd på en positiv måte. Boken har vi oversatt til norsk og gis til barn som starter på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Prosjektet bidrar til bedre lokalmiljø, mindre mobbing og passer inn i læreplanen i flere fag. Det gjelder norsk, engelsk, samfunnsfag, krle, valgfag og sosiale fag. Både barn og foreldre vil oppleve en effekt av gode gjerningene. Boken gir elevene tanker om hva deres ord og handlinger betyr i hverdagen. Filmen, som skal ses etter at boken er lest og skrevet om, gir er enda mer forsterket inntrykk.

Litt kort om handlingen fra kapittel 1

Ruben St. Clair er lærer på barneskolen. Han har søkt på en ny jobb og skal møte rektor Anne Morgan på den nye skolen, men han gruer seg til dette første møtet. Han gruer seg fordi han har alvorlige skader i ansiktet. Skadene fikk han som soldat under vietnamkrigen. Selv om han vet at det er nødvendig å snakke med henne ”ansikt til ansikt”, koster det han mye. Ruben vet også at det er vanskelig for en "sånn som han" å få ny jobb. Rektor forteller at hun er bekymret for hvordan møtet med elevene, men Ruben forsikrer henne om at elevene helt fint klarer å akseptere det stygge ansiktet hans. For ham er møtene med rektor og de andre lærerne vanskeligere!

 

Vi tilbyr boken Pay It Forward i ung leserutgave gratis* til lærere som ønsker å bruke boken i sin undervisning. Dersom du vil bruke boken som et del av opplegget for din klasse vil vi gjerne samarbeide med deg.

 

Tips gjerne en lærer!

ØNSK DEG BØKER TIL KLASSEN

*Bøkene sendes ut når vi har fått samlet inn nok midler lokalt fra støttespillere, innsamlingsaksjoner eller fra andre lokale sponsorer.