- og hva gjør vi...

HVEM ER VI?

Pay It Forward Foundation er en non-profit organisasjon grunnlagt i September 2000 av forfatter Catherine Ryan Hyde. Hun skrev novellen Pay It Forward, utgitt i 1999, som igjen ble til filmen Pay It Forward med stjerner som Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osmond og Jon Bon Jovi i år 2000.

Vi startet organisasjonen i Norge i 2011 og har siden den gang kjørt flere små prosjekter. Vi har besøkt 8. klasse, sendt armbånd og brev til 4. klasse og ikke minst støttet musikkprosjektet "Pay It Forward 2016". Vi gleder oss nå til å ta fatt på bokutgivelser og nye skoleprosjekter. Våren 2018 leverer vi prosjekt hos en ungdomsskole i Gjøvik kommune.

 

 

Vårt arbeid som ideell organisasjon utvikler empatiske og gode mennesker som er bedre rustet til å tåle livets prøvelser. Forskning på glede og snillhet viser at en person kan forandre verden.

LEDER

INTERNASJONALT

Catherine Ryan Hyde

Catherine skrev Pay It Forward og  er grunnlegger av PIF Foundation. Hun er  forfatter og foredragsholder.

LEDER NORGE

Stig Morten Kristiansen

Daglig leder, forfatter og foreleser. Kjært barn har mange navn sies det, noe som stemmer godt i en beskrivelse av vår energiske leder. Han har oversatt boken fra engelsk til norsk og samler inn midler som går til utdeling av bøker til skoler.

DESIGN & TEGNING

 PIF Norge er en ideell organisasjon i vekst. Vi skal vokse i takt med utgivelsen av bøker. Vi ønsker å være en liten organisasjon som skal utvikle sosiale ferdigheter hos barn. Dette er det viktigste virkemiddelet i dagens barnehage og skole og beskrives best slik; «Du kan ikke dra opp sokkene dine hvis du ikke vet hva sokker er». Vi utgir bøker om snillhet basert på ny forskning. Våre historier skal lære barn i barnehage og på barneskole effektene og triksene.

 

Vi vet at den viktigste perioden i livet for læring er fra 3 - 7 års alder. Det er derfor svært viktig å bidra med sosial kompetanse akkurat i disse årene. Filosofien vår tilsier at gode gjerninger skaper et bedre og mer omsorgsfullt samfunn. Vi skal bidra til å forandre verden, en god gjerning av gangen. Vi skal skape mer forståelse for andre og mindre mobbing i samfunnet.

 

 

 

Vi er også avhengige av frivillighet ved siden av jobben som legges ned. Har du lyst til å bidra til vårt arbeid eller samle inn midler til et dedikert formål, så ta kontakt med oss.

 

Vi arbeider med forebygging av mobbing forankret i forskning på godhet blant mennesker. Vi er spesielt opptatt av barns utvikling av sosiale ferdigheter, i hjemmet og på skolen. Vi mener nøkkelen til å unngå mobbing ligger i barnets sosiale forhold. Barnet kan ha én rolle hjemme og en helt annen på skolen. Det kan være svært vanskelig å se og derfor er det ekstremt viktig å jobbe forebyggende fra en tidlig alder. Barn ned i 2 års alders viser forskningen.

De fleste kan kjenne igjen barns nysgjerrighet og utforskertrang. Barn har rett til å medvirke i egen læreprosess. Det er væremåten, holdningene og praksisen til de voksne, både hjemme og i barnehagen/skolen, som er gjenstand for refleksjon. Barna gjør som deg. Hvordan er du?

Vårt arbeid bidrar til at barn og voksne lærer kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig. Vi bidrar kun til forebyggende arbeid, ikke med å stoppe eller følge opp mobbing som allerede har skjedd. Der finnes det gode forslag og retningslinjer du kan lese om her.

Ruth Eline har bachelor i visuell kommunikasjon, men studerer nå interiør på Gjøvik. Hun er med oss for å utvikle boken Trylletrollet, et bokprosjekt om snillhet rettet mot barnehage, som vi publiserer i 2018. Vi er stolte av å ha denne flotte og dyktige jenta på laget.

Ruth Eline Borge

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Forskere forteller at den kognitive utviklingen (kunnskap, oppfatning og tenking) hos barn starter allerede ved fødselen. Vi begynner med det som kalles sirkulære reaksjoner, eller gjentakelse, fra vi er 1 måned gamle. Dette lærer oss f.eks etterhvert å si "mamma" og "pappa". På samme måte kan vi lære oss å tenke før vi snakker. Forstå reaksjoner av våre handlinger, samt innse virkningen våre ord har på våre medmennesker. Dette er svært viktig kunnskap i det sosiale samspillet i hjem, skole og barnehage. Organisasjonen ønsker å bidra til det gode arbeidet som allerede gjøres, men sette søkelys på flere steder.

Vi forstår at det er flere, eller mange, grunner til at folk er som de er. Alle har vi en arv fra tidligere generasjoner og alle er vi påvirket av ytre faktorer som f.eks økonomi eller nære relasjoner. Frustrasjon og stress gjør at vi ikke er i balanse til enhver tid og i dag er dette mer aktuelt enn noen gang før. Vi har drømmer og ideer på en side og forventningspress på den andre siden. Det er ikke alltid lett å få realisert alt. Det er lett å bli irritert der du egentlig vet du burde snakket rolig med de rundt deg. Du må selv se deg i speilet, men den gode nyheten er at forskningen viser at din innsats betyr alt. Helserådet ga tilbake i 2010 ut en publikasjonen som beskriver mye av vår tankegang godt. Les den her.

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET

Organisasjonen startet i Norge tilbake i 2011 med tanke på prosjekt i godhet rettet mot barn og unge. Vi hadde en idé om å bruke kunnskap, energi og engasjement i barnehager og skoler. Prosjektene våre støttes derfor av forskning på fag og vi har utviklet organisasjonen til å rette seg spesielt mot læreplanen i ungdomsskolen.

Vi skal på sikt være mer til stede i barneskole og barnehage for å inspirere, men må ta ett skritt av gangen. Vårt kommende bokprosjekt, Trylletrollet, er et spennende steg i riktig retning siden den er rettet mot små barn.

Du kan lese mer om hva vi har bidratt med til nå på vår referanseside. Vi gleder oss til å fylle denne siden med flere gode tilbakemeldinger.

Våren 2018 har vi prosjekt hos Bjørnsveen Ungdomsskole i Gjøvik kommune. De har ønsket seg bøker og vi har fått partnere i kommunen som virkelig bidrar. Dette gleder vi oss veldig til.​ Følg med!

Med vennlig hilsen

Stig Morten Kristiansen

Leder - Forfatter - Foreleser