Det viktigste for oss er å spre budskapet boken gir oss. De små gode gjerningene kan forandre verden. Når barna ser innvirkningen de har, så ser de muligheter overalt. Våre medlemmer muliggjør bokprosjekter på skoler i sitt eget lokalmiljø. Tusen takk!

Les mer

I dag finnes det en App for det meste. Sånn er det også for gode gjerninger. Vi samarbeider med Ripil.com og bruker appen til å registrere det vi gjør. Denne kan brukes av skoleklasser og man kan konkurrere i godhet. Hva med å utfordre en annen lokal skole?

Les mer

Det viktigste for oss er å spre budskapet boken gir oss. De små gode gjerningene kan forandre verden. Vi tror på det og når barna ser innvirkningen de har, så ser de muligheter overalt. Våre medlemmer muliggjør bokprosjekt

på en skole der de selv bor.  Tusen takk!

Les mer

PIF Norge jobber for at godhet skal inn i skolen som en del av undervisningen. Vi har satt i gang bokprosjekt som gir elever, uten at de skal heve seg over andre elever, forståelse av effekten ved godhet og igjen utvikle sterkere empati. Det gir gode vennskap og følgelig mindre mobbing!

Les mer

Pay It Forward er verdenskjent for armbåndene som hver elev får når det kjøres prosjekt. Disse symboliserer de 3 gode gjerningene som gjøres uten å forvente noe i retur, men med beskjed om å hjelpe den neste.

Les mer

Vi bidrar gjerne med engasjerende innlegg i forbindelse med klassen eller på foreldremøte. Det å gi informasjon om hensikt og holdninger, tilhørighet og rutiner/regler er noe vi ser på som særdeles viktig for et klasse- og lokalmiljø.

 

Les mer