UTDANNING

- det krever mye tålmodihet

Forskning sier mye om viktigheten av inkludering og det jobbes godt med tiltak mot mobbing i skolene. Det er likevel slik at de som lykkes best legger meget stor vekt på fellesskapet. En god lærer har sterke personlige egenskaper som sikrer at han eller hun kan inkludere elever som strever sosialt i et klassemiljø. Gjennom dette skapes vennerelasjoner på og utenfor skolen, og her kan vi hjelpe dem!

TILHØRIGHET

For å forebygge mobbing i et klassemiljø på best mulig måte, mener vi det må jobbes mye mer med å skape en fellesskapsfølelse. Dette gir elevene en god følelse av tilhørighet, noe som igjen handler om å bli respektert og verdsatt av de rundt deg - men også å gi samme respekt tilbake. Det handler om å se hverandre, for små endringer her vil gi stor mening for mange!

HOLDNING & HENSIKT

Hva er hensikten med å gå på skolen? Barn formes av voksne når det kommer til holdninger rundt skole, og mye annet i livet. Skolen har en viktig jobb når det kommer til utvikling av elevens evne til å ta egne valg, samt velge en meningsfylt utdanning for resten av livet. Det å sørge for gode holdninger vil også, i likhet med tilhørighet, gi barna respekt for andre mennesker - på og utenfor skolen.

REGLER & RUTINER

VOKSNE SKAPER VENNSKAP

Kilde: Udir.no Video: https://vimeo.com/137243121

Å ha gode regler og retningslinjer for hvordan man skal gjøre ting er viktig, men det gir mindre mening om de ikke kan følges opp 100%. Det betyr at det å jobbe med elevene på en god måte for fellesskap vil øke sannsynligheten rundt oppfølging av regler generelt. Det gir færre episoder av utestengelse og "blikk" dersom klassemiljøet er på et høyt nivå.