Prosjekt "JUL2017"

Hva er jul?

Julen er en tid for takknemlighet for fortiden, mot for nåtiden og håp for fremtiden. Det er et brennende ønske om at hver kopp blir overfylt med rikdom og at hver vei fremover leder til fred. For å bidra vil vi i Pay It Forward Norge i år gi julekort til 6 fremmede personer.

 

I hvert kort vil det være en overraskelse i form av et pengebeløp. Mottakerne får selv velge om de beholder pengene fordi de trenger dem, eller om de gir gaven videre til det de selv anser som best mulig forvaltning av pengene. 

Vi håper vi får være en del av deres julehistorie og se hvor langt vår gave når. Hvem bli påvirket, og hvordan? Vi legger ved vårt kort og ber de som mottar kortet om å gi oss en tilbakemelding på hva som skjedde når de mottok julekortet og hva det betød for dem.

Hvem fortjener å få julekort?