PAY IT FORWARD

FADDER

VI TRENGER FADDERE

- vi hjelper lokalt sammen

Vi er avhengig av gode hjelpere i hele landet for å kunne bidra med våre prosjekter. Sammen kan vi positivt jobbe for at barn og unge utvikler seg som gode mennesker. Dette bidrar til mindre mobbing i en digital hverdag. Dette er grunnleggende læring i eget lokalmiljø.

Pengene går til

Som fadder i Pay It Forward Norge bidrar du til forebyggende arbeid i elevenes hverdag på ungdomsskolen. 8. trinn får gratis bokprosjekt med grunnleggende læring i sitt loaklmiljø.

Med et økende antall mobbesaker og voldshendelser er det for sent når man må straffe noen. Du støtter bokprosjekt som på en enkel måte tar hånd om opplæring i lesing og folkeskikk på en positiv måte.

 

Bokpakken gir eleven bok, 3 armbånd, prosjekt, spørreundersøkelse og en tryggere hverdag på og utenfor skolen. Man kan selvsagt velge å gi så mange bokpakker du vil!

200,-

inkl. bok, armbånd, frakt & omkostninger

Betingelser fadderskap

En fadder kjøper årlig en bokpakke som vi gir videre til en ungdomsskole i lokalmiljøet. Dette gjentas helt til ordningen sies  opp. Faktura for kommende skoleår sendes i januar. Dersom fadder ikke sier opp før 15. november inneværende år, blir han/hun fakturert for skoleåret etter.

Dette mottar fadderen

Som partner får du et velkomstbrev på e-post og oppdateringer på prosjektet i ditt lokalmiljø. Hvert år vil vi også dele regnskapet til organisasjonen slik at du som partner er trygg på at pengene går til saken. Vi sender informasjon på e-post for på holde kostnadene til et minimum.

Blant alle våre faddere trekker vi ut en hvert år som får være med oss i en klasse for å overvære et prosjekt. Dette går over to dager. En oppstartsdag og en oppfølgingsdag når prosjektet er over. 

VIL DU BIDRA I DITT LOKALMILJØ?